Thinking Portfolio helpt Vlaardingen met het verbeteren van de digitale dienstverlening

De gemeente Vlaardingen is een stad met ruim 72.000 inwoners. Vlaardingen is vooral bekend als dé haringstad van Nederland. De visserij is verleden tijd. Wel is het visserijverleden met name rond de Oude Haven en de Koningin Wilhelminahaven nog goed herkenbaar. Tegenwoordig is Vlaardingen een moderne gemeente waar de mening van de burger belangrijk is. Zo kan iedereen zijn stem laten horen in het Vlaardingse Internet Panel. Met zoveel mogelijk inbreng uit de stad en van verschillende partnerorganisatie werkt de gemeente aan De Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040. Een toekomstscenario dat de gemeenteraad en het college kan helpen om te bouwen aan het Vlaardingen van de toekomst. Hoe kan de stad zich de komende jaren ontwikkelen? Hoe gaan we om met de veranderingen in het klimaat en met energie? Hoe zorgen we ervoor dat we prettig met elkaar samenleven? Hoe gaan we om met wonen en werken in de stad of met verkeer en vervoer?

Waarom Portfoliomanagement

Vlaardingen digitaliseert haar dienstverlening aan burgers en ondernemers in rap tempo en wil, in lijn met de strategische doelstellingen, prioriteiten stellen en gerichte keuzes maken. Om de ideeën en projecten ten opzichte van elkaar te wegen, de onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk te maken en de inzet van mensen te plannen worden alle gegevens in een centraal systeem opgeslagen. In combinatie met de opzet van een governance model en inrichting van processen krijgt Vlaardingen zo meer grip op de kosten en planmatige uitvoering van de digitaliseringsprojecten.

Waarom PMO Institute

Met behulp van een referentiemodel, dat PMO Institute in samenwerking met meerdere gemeenten heeft gerealiseerd, implementeert PMO Institute de softwareapplicatie Thinking Portfolio. Vlaardingen krijgt hierdoor een applicatie die in korte tijd is ingericht en bedrijfsklaar. In een aantal workshops werken Vlaardingen en PMO Institute de requirements uit, waarbij PMO Institute met haar kennis en ervaring een passende oplossing ontwerpt. Hierna wordt de configuratie opgezet en na korte tijd in gebruik genomen. Vervolgens wordt de basisconfiguratie op punten uitgebreid met nieuwe functies.