Cursus PMO en Project Control – Centrale overheid

Vraagstuk van de klant

De stichting ICTU, opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is een instelling van en voor overheden. Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Het Shared Service Center van ICTU bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een PMO-team van ruim 30 projectsecretarissen en –ondersteuners. PMO levert de vakspecialisten ten behoeve van de ondersteuning van projecten en management. Zij ondersteunen de projectleider en/of het management in de dagelijkse regel- en administratieve taken en dragen zorg voor kennisborging ten behoeve van projecten en/of management. De hoeveelheid werk van PMO binnen projecten neemt toe, evenals de eisen die gesteld worden aan projectsecretarissen.
 

De opdracht aan PMO Institute

Verzorgen van een cursus voor de vakinhoudelijke- en persoonlijke ontwikkeling van projectsecretarissen.
 

Aanpak PMO Institute

PMO Institute heeft een programma verzorgt bestaande uit een combinatie van zelfstudie en bijeenkomsten. Tijdens de cursusdagen zijn projectmanagement en projectsupport processen en –technieken behandeld en toegepast. Als onderdeel van het programma hebben de deelnemers feedback gekregen op hun aanpak als projectsecretaris en hebben zij geoefend met relevante competenties en vaardigheden.
 

Resultaat

De cursus heeft bijgedragen aan een omslag in het profiel van het PMO team. Als vervolg op de cursus hebben deelnemers initiatieven genomen om binnen PMO en in samenwerking met andere afdelingen de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.