Governance

Zijn binnen uw organisatie het proces van besluitvorming, de uitvoering en verantwoording goed ingeregeld en transparant? Organisaties willen op eenduidige wijze omgaan met hun projecten en programma’s, voorspelbaar, steeds beter, efficiënter en gericht op het realiseren van doelstellingen.

Het vertrouwen in een organisatie hangt direct samen met de kwaliteitservaring van klanten. Een goede structuur geeft ruimte voor creativiteit. Een governance model dat wordt afgestemd op de benodigdheden van een organisatie geeft stakeholders houvast in een veranderende omgeving. Het verankert de kwaliteit in een transparante structuur waarin communicatiekanalen duidelijk zijn vastgelegd.

Vanuit onze kennis van en ervaring zetten wij met u in op een proces van continue verbetering op de besturings- en beheersingsprocessen, bijvoorbeeld op het gebied van prestatiemanagement, planning en controlcyclus en risicomanagement.
 

Research and practical experience indicate that a key factor behind succesful implementation of portfolio management is effective governance, i.e. clarity about what decisions are made, where and by whom, and what criteria are used in reaching these decisions.– Management of Portfolios - Cabinet Office.
 


Zoekt u een cursus aansluitend op Governance?
Portfolio Management & Organisatie
In-company
 


Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder. Stuur een mail naar info@pmoinstitute.com of neem contact op met onze adviseur via 06 – 200 88 255.