Idea en Demand Management Module

Idea en Demand management

PROBEER DIRECT
 

De Idea en Demand management module richt zich op het verzamelen en ordenen van ideeën en vragen uit de organisatie. U creëert overzicht over welke verbeteringen en innovaties noodzakelijk en/of gewenst zijn en wat de bijdrage is aan de doelstellingen. Met de Idea en Demand module betrekt u de direct betrokkenen bij het verdiepen en definiëren van de ingebrachte ideeën en vergroot u het draagvlak. U verbetert hiermee de wendbaarheid van uw organisatie. Op een eenvoudige en eenduidige manier worden de vragen en ideeën vastgelegd. Met behulp van een heldere procedure evalueert en prioriteert u alle voorstellen voor verandering en verbetering. Van quick wins tot grote programma’s en projecten.
Idea en demand management
De Idea en Demand management module zorgt voor een goede ondersteuning van het proces voordat een idee, projectaanvraag of een noodzakelijk verandering overgaat in een project of een verbeteringstraject op de afdeling zelf. Het hebben van een goede ondersteuning in deze fase zorgt ervoor dat u verspilling tegengaat en de focus van de organisatie blijft op veranderingen die waarde toevoegen.

De Idea en Demand management module is als uitbreiding te gebruiken naast PPM of als zelfstandige module.

Demo aanvragen

Vraag vrijblijvend aan

Klanten Thinking Portfolio®


PPM PPM