PMO Controller – vervolg

PMO Controller – vervolg

 

Doel

Met de vervolgopleiding Project Control geeft PMO Institute ervaren Projectcontrollers verder inzicht in Project Control in relatie tot de regelcyclus. Per fase in de regelcyclus komen de aspecten van Project Control aan de orde. Deelnemers leggen met deze opleiding de basis om zich te ontwikkelen als volwaardig adviseur van de opdrachtgever.

| Bekijk andere cursussen
 

Leren door te doen

Onze werkwijze richt zich op het bereiken van je persoonlijke leerdoelen, passend binnen het bestek van de training. Je leert vooral actiegericht. Werkvormen hierbij zijn korte thematische inleidingen gevolgd door oefeningen die je helpen, het geleerde te vertalen naar de praktijk.
 

Programma en Resultaat

Project Control is met recht een vak en leer je niet in één cursus. PMO Institute biedt de cursist de volgende vier modules.

  • Module I-1 Budgetteren van projecten
  • Module I-2 AO van het planningsproces
  • Module I-3 Beoordelen van businesscases
  • Module I-4 Beïnvloedingsvaardigheden

 
Op basis van het projectmanagement model PRINCE2® nemen wij de verschillende competenties van de Financial Controller en de Business Controller als uitgangspunt voor onze trainingen en werk je aan een Vakgericht V(aardigheden) A(ttitude) K(ennis) professionaliseringstraject.

Bij de PRINCE2®- processen Opstarten van een Project (OP) en Initiëren van een Project (IP) ligt de focus op het scherp stellen van de businesscase. Hieruit volgen basisvaardigheden als businesscase denken, riskmanagement, rendement berekeningen en in staat zijn op een positief kritische wijze, zakelijk belangrijke vragen te stellen en te doorgronden. Bij de realisatie (productoplevering en faseovergang) zijn vaardigheden als analyserend vermogen, informatie vergaren en de juiste vragen stellen noodzakelijk.

Voor alle rollen, zowel de Financieel- als Business Controller, is een attitude als teamspeler en adviseur belangrijkste asset. Daarnaast heeft de Financieel Controller(Projectsupport) een aangeboren nauwgezetheid. De Business Controller(Project Borging) zal beïnvloedingsvaardigheden aan de dag moeten kunnen leggen als deelnemer in het procesmodel.
 

Studiemateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijk cases, hand-outs en literatuur.
 

 

Doelgroep

Projectcontrollers (medior en senior).
 

Kosten en duur

 

Locatie

De cursus kan worden verzorgd op locatie bij de klant of op een externe locatie.
 

Heeft u een vraag over deze cursus?

Stuur een mail naar info@pmoinstitute.com of neem contact op met Tjalling Klaucke via +31 (0)30 800 9240.

 


Inschrijving cursus PMO Controller – vervolg