Competentiemodel PMO en PM

Het PMO Competentie Model ten behoeve van de certificering kent dezelfde structuur als die voor de certificering van projectmanagers wordt toegepast.

Competentiemodel-PMO
 
Uitleg competentie model:

  • Portfolio Manager A – ervaren manager die in complexe organisaties het geheel kan aansturen en in opdracht van directie de portfolio beheert.
  • PMO manager: B – is in staat het PMO in te richten en te managen en kan functioneren als portfoliomanager of hoofd programmabureau voor complexe programma’s;
  • PMO specialist: A – gecertificeerd, aangevuld met een specialistische opleiding PMO expert (proces management);
  • PMO consultant: B – is in staat het project-, programma- en portfoliomanagementteam te ondersteunen binnen het gehele vakgebied van project-, programma- en portfoliomanagement en de ontwikkeling van het betreffende vakgebied te leiden;
  • PMO assistent/ Projectsecretaris: E – is in staat collega’s te ondersteunen bij enkele van de PMO-diensten (instromer);
  • Senior PMO medewerker: C – is in staat zelfstandig het project- en programmamanagementteam in alle PMO-diensten te ondersteunen en kan functioneren als hoofd projectbureau in complexe projecten en hoofd programmabureau in beperkt complexe programma’s;
  • PMO specialist C – is in staat zelfstandig het project- of programmamanagementteam in een beperkt aantal diensten te ondersteunen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied;
  • PMO medewerker: D – is in staat onder supervisie het project- of programmamanagementteam ten aanzien van alle PMO diensten te ondersteunen;

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

| Ga terug naar vorige pagina