Kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering – Centrale overheid

Vraagstuk van de klant

Management en medewerkers van ICTU PMO hebben de wens om met de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden die zijn verkregen tijdens de PMO cursus gezamenlijk verder te werken aan continue kwaliteit verbetering en professionalisering van de projectondersteuning en bedrijfsvoering processen binnen de SSC organisatie.
 

De opdracht aan PMO Institute

Helpen opstarten en waar nodig begeleiden van het initiatief “samenwerken aan kwaliteitsverbetering”.
 

Aanpak PMO Institute

In overleg tussen ICTU PMO en PMO Institute worden aandachtsgebieden voor kwaliteitsverbetering geclusterd tot 3 hoofdonderdelen. De hoofdonderdelen zijn “Portfoliobeheer en Processen”, “Planning & Control en Financiën” en “Inkoop”. Als onderdeel van het traject faciliteert PMO Institute de kick-off bijeenkomst. Hierbij wordt introductie gegeven over kwaliteitsverbetering. Bij de vervolg meetings van de clusters levert PMO Institute waar nodig kennis, structuur, modellen en templates gericht op de procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan de verbeterinitiatieven.
 

Resultaat

Na de opstart worden de verbeter initiatieven al snel enthousiast opgepakt door de PMO teams van ICTU. De begeleiding door PMO Institute kan worden teruggebracht. Op ad-hoc basis vervult PMO Institute een rol als sparring-partner.