Thinking Portfolio helpt de Erasmus Universiteit met portfoliomanagement om digitalisering te sturen

Opgericht in 1913, is de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) uitgegroeid tot een van de moderne universiteiten van Nederland. Onderzoek van de EUR is consistent gerangschikt in de internationale top 100. Met bijna 30.000 studenten en ruim 3000 medewerkers (academici en beleid- en ondersteunend personeel) uit meer dan 100 landen wil de EUR met haar onderwijs en onderzoek een wezenlijke maatschappelijke impact creëren. Digitalisering neemt een steeds prominentere plek in ons dagelijkse leven in en is voor de Erasmus Universiteit Rotterdam een belangrijke “enabler’ voor de realisatie van de EUR strategie 2024.
 

Waarom portfoliomanagement

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) investeert structureel in verbetering en vernieuwing van onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering, zowel op facultair niveau als voor de instelling als geheel. Deze veranderingsinitiatieven worden vaak uitgevoerd via projecten en programma’s. De omvang, de samenhang en de complexiteit van de veranderingen nemen toe en het besturen en managen van de veranderingen wordt risicovoller. Voor een goede uitvoering van de EUR-strategie is het van groot belang om de juiste keuzes te maken. Hiervoor is overzicht en inzicht nodig. Mogelijke onderlinge afhankelijkheden moeten inzichtelijk zijn en van alle initiatieven is het belangrijk te weten welk capaciteitsbeslag nodig is van mensen en middelen.
 

Waarom PMO Institute

In de periode voorafgaand aan de invoering van Thinking Portfolio heeft de EUR een denkrichting ontwikkeld voor de opzet van een Project Portfoliomanagement (PPM) Governance model. In het verlengde hiervan heeft de EUR Thinking Portfolio als pilot ingericht om de projecten overzichtelijk te krijgen op centraal niveau. Voor de digitalisering worden binnen de tool een aantal veranderingsportfolio’s onderscheiden: onderhoud, vernieuwing en innovatie. De rapportages uit de tooling zijn door de EUR gebruikt ter ondersteuning van het portfoliomanagementproces en besluitvorming. PMO Institute heeft geholpen met een pragmatische opzet en inrichting van de softwareapplicatie waarbij gebruikers alleen die gegevens vastleggen die van belang zijn voor het projectmanagement proces en de besturing van het portfolio. Na een succesvolle pilot van 6 maanden heeft de EUR de softwareapplicatie definitief in gebruik genomen.