PPM raamwerk

Onder invloed van de markt en maatschappelijke ontwikkelingen zijn organisaties constant in beweging. Programma’s en projecten die veranderingen moeten bewerkstelligen zijn aan de orde van de dag. Agile heeft zijn intrede gedaan en continu prioriteren wordt steeds belangrijker.

De behoefte aan goede informatie is groot. Directie en management wil inzicht en waar nodig tijdig kunnen bijsturen. Immers, de impact van een mislukt project kan enorm zijn. Op financieel vlak en zeker ook als het gaat om het imago.

PMO Institute heeft een Raamwerk voor het organiseren van Portfolio-, Programma- en Projectmanagement ontwikkeld. Het raamwerk biedt een integrale visie op Portfoliomanagement, Programma- en Projectuitvoering, Kwaliteitverbetering, Batenmanagement en Governance, ondersteunt door de juiste competenties en vaardigheden. Vanuit deze integrale visie, die business en IT verbindt, biedt PMO Institute haar diensten. Er op gericht dat directie en management op efficiënte wijze goed en betrouwbaar inzicht krijgen en daardoor prioriteit kunnen geven aan de programma’s en projecten die cruciaal zijn voor het realiseren van de strategische doelstellingen.
 

click map

Governace Portfoliomanagement Programma- en Projectondersteuning Batenmanagement Kennis- en Kwaliteitmanagement Competentie ontwikkeling en vaardigheden

 

Directies en management zoeken naar oplossingen en willen antwoord op vragen, zoals:

Doen we de juiste projecten?
Heldere keuzes en prioriteitstelling van programma’s en projecten. Transparant portfoliomanagement gericht op de realisatie van doelstellingen van uw organisatie;

Doen we de projecten op de juiste wijze?
Efficiënte ondersteuning bij de uitvoering van programma’s en projecten. Tijdig betekenisvolle informatie over de voortgang van uw belangrijkste veranderingstrajecten;

Worden de beoogde baten gerealiseerd?
Zodat u na afronding van een programma of project kunt blijven monitoren of de business case wordt gerealiseerd en waar nodig bijsturen;

Worden de resultaten conform afspraken opgeleverd?
Borging van kennis en verbetering van de kwaliteit en voorspelbaarheid;

Is de Governance op de juiste wijze geregeld?
Inrichten van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en besluitvorming;

Hebben de (project)medewerkers de juiste competenties en vaardigheden?
Aandacht voor Persoonlijke effectiviteit, leiderschap en samenwerking.
 

Heeft u interesse?

Dan komen wij graag met u in contact voor een persoonlijke en vrijblijvende kennismaking over:

Advies en ondersteuning
Cursussen
Software

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@pmoinstitute.com of contact opnemen met Erik de Kooter via
+31 (0)30 8009240.