Project Portfoliomanagement Software

Project portfoliomanagement (PPM)

PROBEER DIRECT
 

Project Portfoliomanagement Software van Thinking Portfolio® ondersteunt organisaties bij project portfoliomanagement. Het is een krachtig webbased en schaalbaar hulpmiddel dat u een helder overzicht geeft van projecten en een actueel inzicht in de resources en project voortgang. Essentiële stuurinformatie over projecten en programma’s wordt, veelal grafisch, gepresenteerd. Thinking Portfolio helpt u bij het beantwoorden van vraagstukken zoals:

Dragen de projecten bij aan de door de organisatie gekozen strategie? Zijn er voldoende resources en middelen beschikbaar voor de uitvoering van de projecten? Wat is de stand van zaken van de lopende projecten? Zijn de gerealiseerde baten in lijn met de geschatte baten in de businesscase?

Via gedetailleerde rapporten en dashboards van Thinking Portfolio® heeft u overzicht en grip op de situatie. Zo kunt u snel reageren in lijn met de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie.

Met de geïntegreerde functionaliteit voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt u bij nieuwe projecten direct inzichtelijk wat de mogelijke risico’s zijn ten aanzien van de privacy van de personen van wie de gegevens worden verwerkt (Privacy by Design). Met Thinking Portfolio kunt u alle gegevens documenteren, zoals de Privacy Impact Assessment (PIA) en maatregelen. Op deze manier gaan u al in een vroeg stadium, zowel technisch als organisatorisch, zorgvuldig om met persoonsgegevens af en voldoet u aan de nieuwe wetgeving.

Modules vormen de bouwstenen van Thinking Portfolio®. Er is een grote hoeveelheid modules beschikbaar en de inzet ervan is flexibel. Het is mogelijk om Thinking Portfolio® op maat in te richten, naar de taal en wensen van uw organisatie. Voorbeelden van modules zijn:

Planning

Portfolio informatie

 • Projectprioritering
 • Risicoanalyse
 • Doelstellingen, scope en resultaten
 • Investerings- en dekkingsoverzicht
 • AVG rapporten

Project informatie

 • Scope, doelstelling en bijdrage
 • Planning, status, voortgang en rapportage
 • Mijlpalen en afhankelijkheden
 • Projectdossier
 • Privacy Impact Assessment (PIA) van NOREA (vragenlijst en rapport met maatregelen)

Agile schedule

Info Project Portfoliomanagement Software Screenshot

Businesscase en Financiën

 • Voortgang en uitnutting
 • Business impact analyse
 • Budgettering en control
 • Financieel overzicht

Financieel Project Portfoliomanagement Software Screenshot

Resourcemanagement

 • Overzicht resources
 • Planning van key-resources
 • Uren registratie
 • Knelpunten analyses

Dashboards en Rapportages

 • Uitgebreide mogelijkheden binnen de applicatie
 • Rapportages met PowerBI, Qlik, Tableau, Cognos en andere BI-systemen

Download White Paper

Meer over Portfoliomanagement Software.

Demo aanvragen

Vraag vrijblijvend aan

Klanten Thinking Portfolio®