Workshop Competentieprofielen

Workshop Competentieprofielen

 
Ontwikkelingen in het vakgebied ‘projectmanagement’ staan niet stil. Het vakgebied verdiept en verbreedt zich voortdurend. Als een gevolg daarvan is de aandacht van IPMA verbreed van projectmanagement naar programmamanagement, portfoliomanagement en projectondersteuning (PMO). De behoefte aan een referentiemodel waarbij de diverse functies en bijbehorende competenties in onderlinge samenhang gepresenteerd worden, is daarmee manifest geworden. Niet alleen voor HR-managers, maar ook voor project- en programmamanagers en hoofden PMO.

Met de tweede druk van dit boek wordt recht gedaan aan de behoefte van PMO-professionals aan de her- en erkenning van hun meerwaarde voor projecten, programma’s en portfolio’s.

PMO Institute een aantal workshops over de inhoud van het boek.
 

Agenda workshop competentieprofielen

  1. Inleiding
  2. Korte presentatie over PMO
  3. Presentatie over competentie profielen door Jan Willem Donselaar (mede-auteur van de nieuwe uitgave)
  4. Workshop
    1. Vragen om feedback over ingestoken model en aansluiting op praktijk
    2. Terugkoppeling
  5. Wrap-up en afsluiting


 


Informatie aanvraag

Heeft u een vraag of belangstelling voor een vrijblijvend gesprek? Dan kunt u onderstaand formulier invullen, een e-mail sturen naar info@pmoinstitute.com of contact opnemen met Erik de Kooter via 06 – 371 73 813.