Goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap

 
Een van de redenen waarom projecten niet succesvol zijn is de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om die kloof te dichten worden er vooral aan de opdrachtnemende kant maatregelen genomen. Maar welke kennis heeft een opdrachtgever eigenlijk nodig en wat kan hij zelf doen om de kloof te dichten? Goed opdrachtgeverschap is een deeltijdrol en is een dagelijkse afwisseling tussen het managen van continuïteit en het managen van verandering. Een hele uitdaging voor iemand die dit niet is gewend. In tegenstelling tot opdrachtnemers of projectmanagers, zijn er voor opdrachtgevers weinig mogelijkheden zich in dit vak te bekwamen. Vaak wordt de rol van opdrachtgever ingevuld door een business- of lijnmanager uit de staande organisatie.
 

Met een duidelijke Governance is het mogelijk om een programma of project zo in te richten dat een opdrachtgever in belangrijke mate wordt ontlast.
 
 

Doelen van de workshop

Na deze workshop hebt u een goed inzicht in de rol van opdrachtgever en wat er van u verwacht wordt. Maar ook bent u in staat om een goede gesprekspartner te zijn voor uw opdrachtnemer of projectmanager. Samengevat bent u:

  • bekend met de wijze waarop een project tot stand komt en wat hierin uw rol als opdrachtgever is
  • bekend met de wijze waarop de rol van opdrachtgever kan worden ingevuld, naast uw normale managementtaken
  • bekend met het belang van een goede vertrouwensrelatie met uw projectmanager, maar ook bekend met de mogelijkheden om deze vertrouwensrelatie vorm te geven
  • bekend met de mogelijkheden om uw projectmanager(s) goed aan te sturen en de mogelijkheden om de professionaliteit van uw projectmanager te beoordelen
  • in staat om met een minimum tijd en met een minimum aan kennis uw rol als opdrachtgever maximaal in te vullen
  • bekend met de eisen die u aan uw omgeving kan en mag stellen, maar ook de niet-functionele criteria die bij de beoordeling een rol kunnen spelen
  • in staat om dit alles te vertalen naar de eigen situatie
  • in staat om heldere verwachtingen te geven naar project support voor de juiste ondersteuning

 

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.
 

Duur

2 tot 4 uur (afhankelijk van interactie en aanvullende doelstellingen).

 


Informatie aanvraag

Heeft u een vraag of belangstelling voor een vrijblijvend gesprek? Dan kunt u onderstaand formulier invullen, een e-mail sturen naar info@pmoinstitute.com of contact opnemen met Tjalling Klaucke via +31 (0) 30 800 9240.