Agile is de laatste jaren geëxplodeerd als de methodiek voor software ontwikkeling, mede door de zelfsturende- en cross functionele teams en de constante communicatie met klanten. Het PMO is de laatste jaren gegroeid als de spil in de verander organisatie door over alle projecten heen het overzicht te bewaken, daarnaast is het PMO de centrale, vaak sturende afdeling die de Directie en management van alle belangrijke stuurinformatie voorziet en risico’s bewaakt. Een PMO dat de transitie naar Agile mogelijk maakt is een enorm voordeel.

Door juist het beste van beide werelden te combineren, is het mogelijk om slagvaardiger te opereren:

Altijd gefocusseerd op de juiste prioriteiten en in lijn met de strategie;
Snel reageren op verandering in business doelstellingen;
Stoppen van projecten die niet (meer) bijdragen aan de doelstellingen;
Volledig benutten van de kracht van Agile: de hoogst mogeljke waarde leveren aan de organisatie;
Focus op snel leveren van resultaat;
Kruisbestuiving met lessons learned;
Centraal overzicht van alle project- & business risico’s;
Gecombineerde overzichten van projecten (zowel bv PMBOK/PrinceII als Agile);
Versterking van de communicatie en rapportage naar de Directie/RvB;
Ondersteuning van Directie/RvB met de realisatie van de business doelstellingen – ongeacht de project aanpak – in een steeds veranderende omgeving.

PMO Institute heeft de kennis en expertise in huis om u te helpen door juist het beste van Agile en (PrinceII/PMBOK) project management te combineren in een Agile PMO.

| Ga terug naar vorige pagina