Permanent PMO – Energie

Vraagstuk van de klant

Opbouw nieuwe ICT organisatie.
Volle agenda met een omvangrijk ICT projectenportfolio.
Geen zicht op status en voortgang van projecten.
Weinig grip op beheersing en besturing van projecten en programma’s.
Snel operationeel.
 

De opdracht aan PMO Institute

Implementatie van een PMO voor grip en sturing op ICT-projecten portfolio.
 

Aanpak PMO Institute

Toepassing drietrapsaanpak
Voordelen: Gefaseerde implementatie PMO, gestructureerd en vooral beheerst.

Basis op orde en inzicht.
Overzicht en grip.
Beheersen en sturen.
 

Resultaat

Goed werkende, sturende afdeling neergezet.
Succesvolle beheersing en beheer van het omvangrijke ICT-projectenportfolio.
Alle projecten verlopen via PMO, kwaliteit van opdrachten drastisch verhoog.
Standaardisatie van het portfoliomanagement.
Beheersing van de juiste keuzes, samenhang.
Integratie in project releases.
Heldere rapportages naar directie.
Verbetering kwaliteit besluitvorming.
Nieuw en werkend Projectmanagement Office gerealiseerd.
Positieve audit op de beheersing van het projectenportfolio.