Thinking Portfolio helpt Isala bij het selectieproces van projecten en de capaciteitsplanning

Isala is een groot topklinisch ziekenhuis met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Er werken zo’n 6500 gedreven zorgverleners en er wordt meer dan basiszorg geboden. In topklinische functies, zoals hart-, neurochirurgie en dialyse, kan Isala vergeleken worden met academische ziekenhuizen. Voor complexe zorg komen dan ook mensen uit omliggende ziekenhuizen en van ver daarbuiten naar Isala.

Waarom Portfoliomanagement?

Binnen Isala worden veel projecten met een Informatie en ICT-component uitgevoerd. Isala heeft de ambitie om voorop te lopen in medische, technische en sociale zorginnovaties. Dit betekent dat de vraag naar projecten met een Informatie en ICT-component actief zal blijven. Om grip te houden op deze projecten en inzichtelijk te maken hoeveel projecten er tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden met de beschikbare capaciteit, heeft Isala Informatie en ICT de tool Thinking Portfolio aangeschaft. Met deze tool kan Isala door middel van filtering eenvoudig, snel en wendbaar inzicht krijgen in fasering, voortgang, planning en capaciteitsbehoefte van projecten. Ook biedt Thinking Portfolio ondersteuning bij het selectieproces van projecten.

Waarom PMO Institute

Voorafgaand aan de implementatie zijn verschillende systemen met elkaar vergeleken. Thinking Portfolio van PMO Institute had uiteindelijk de voorkeur omdat er al een basis format van het UMC-Utrecht beschikbaar was dat voldeed aan onze wensen en eisen. Daarnaast scoorde Thinking Portfolio hoog op gebruikersgemak. PMO Institute heeft het product met gebruikers getest en op basis van die resultaten aanpassingen gedaan. Bij Isala Informatie en ICT kon Thinking Portfolio redelijk snel ‘live’ ingezet worden en tijdens de eerste zes maanden zijn via learning by doing nog verschillende onderdelen aangepast. In deze periode en ook daarna is er altijd goed contact met PMO Institute geweest. Onze ervaring is dat ze meedenken, altijd goed bereikbaar zijn en wijzigingen snel worden opgepakt.