Portfoliomanagement Gebieds- & Locatieontwikkeling Software

Portfoliomanagement Gebieds- & locatieontwikkeling (gemeente)

PROBEER DIRECT
 

De module Portfoliomanagement Gebieds- & locatie ontwikkeling biedt de gemeente een actueel overzicht van het te realiseren woningbestand en de plancapaciteit.

Belangrijke gegevens over RO-projecten en Vastgoed legt u vast in de applicatie.

Basisgegevens o.a.

 • Prioritering, locatie, kadastrale gegevens, gebiedsindeling en sturing
 • Type locaties, grondbeleid , woonmilieu, woningtypen, illustratie(s)

 

Resultaat

 • Aantallen woningen, kantoren, voorzieningen, parkeerterreinen, etc.
 • Doelgroepen, typeringen en functies
 • Procedure

 

Planning

 • Project data van start – eind, incl. planing college, commissie en raad
 • Risico’s, issues en vastlegging van de besluitvorming
 • Fasering, status procedure, taken en mijlpalen van het bestemmingsplan
 • Omgevingsdialoog

 

Mensen en middelen

 • Geraamd en werkelijk
 • Bijdragen diverse overheden
 • GREX

 

Standaard documenten, rapportages en koppelingen

 • Startbrief, projectopdracht, projectevaluatie, décharge en voortgang
 • Financieel, planning en woningbouw monitor

 

Demo aanvragen

Vraag vrijblijvend aan

Klanten Thinking Portfolio®