Hanzehogeschool: weloverwogen en transparant keuzes maken

De Hanzehogeschool Groningen leidt kundige en betrokken professionals op, doet praktijkgericht onderzoek en is daarmee in de omgeving en (inter)nationaal een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve, toepasbare kennis. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de Hanzehogeschool ruim 28.000 studenten en meer dan 3.200 medewerkers. De ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in vijf stafbureaus en een facilitair bedrijf. Zij zorgen ervoor dat alle ondersteunende processen efficiënt en professioneel verlopen.
 

Waarom portfolio management tooling?

Jaarlijks voert de Hanzehogeschool een groot aantal ICT-projecten uit. Mensen en middelen zijn schaars, waardoor het belangrijk is om weloverwogen en transparant keuzes te maken. Van de projecten die in uitvoering zijn wil de hogeschool meer inzicht in de oplevering van producten, de inzet van resources, het beheersen van risico’s en de besluitvorming.
 

Waarom Thinking Portfolio?

Als ondersteunende tool heeft de Hanzehogeschool na een pilot gekozen voor Thinking Portfolio. Een oplossing die de Hanzehogeschool ondersteuning geeft bij een betere projectbeheersing en ondersteuning van de besluitvorming. Het is een eenvoudige tool waarin het PMO en de projectmanagers hun projecten bijhouden en standaardrapportages over de voortgang genereren. Voor betere sturing is een standaard set rapporten beschikbaar die informatie geven over de:

De aansluiting van projecten op de strategische doelstellingen.
Planning.
Projectfinanciën.
Resources.
 

Waarom PMO Institute?

PMO Institute levert en implementeert de software applicatie Thinking Portfolio. In enkele workshops zijn de eisen en wensen opgesteld en uitgewerkt. De Hanzehogeschool is gestart met een pilotproject. Hierbij zijn waarde en impact van een implementatie door de hogeschool beoordeeld. Na een positieve evaluatie heeft de Hanzehogeschool de tooling definitief in gebruik genomen. De begeleiding door PMO Institute bij de implementatie is naar tevredenheid verlopen. De Hanzehogeschool doet nu de eerste ervaringen op met de toepassing van Thinking Portfolio en is in gesprek met PMO Institute over uitbreiding van de functionaliteit.