Thinking portfolio helpt Attero bij de uitvoering van de jaarlijkse operationele doelstelling

Attero is het grootste afvalverwerkingsbedrijf in Nederland. Elk jaar verwerkt Attero ongeveer 3,7 miljoen ton afval op 18 verschillende locaties. Met afval als energiebron produceert Attero duurzame elektriciteit. Het bedrijf voorziet ook in de warmtebehoefte van enkele industrieën in de buurt van de afvalenergiecentrales. Bovendien is Attero een van de grootste producenten van groen gas in Nederland, een duurzame vervanger van aardgas en een uitstekende brandstofbron voor voertuigen.

Waarom een softwareapplicatie voor de projecten?

Attero stelt jaarlijks een aantal operationele doelstellingen vast, met daarbij een omvangrijke lijst van uit te voeren projecten. Voor de registratie ervan maakte Attero gebruik van Excel. Deze projectenlijst met bijhorende gegevens werd bijgehouden door verschillende mensen, maar na verloop van tijd ging het beheer veel tijd kosten en data bleek soms niet betrouwbaar. Attero is daarom op zoek gegaan naar een softwareapplicatie voor ondersteuning van de basis projectadministratie en het projectmanagement met voortgangsrapportage en financiële rapportage op projectniveau. Verder moest de applicatie volledig geïntegreerd kunnen worden in het applicatie landschap.

Invoering Thinking Portfolio

Om het bovenstaande te realiseren heeft Attero de Cloud-service van Thinking Portfolio geselecteerd, geïmplementeerd en volledig geïntegreerd in het applicatie-landschap:

  • Projecten worden aangemaakt in SAP waarna de basisgegevens automatisch worden overgezet naar Thinking Portfolio;
  • In Thinking Portfolio vult de projectleider de gegevens aan. Ook maakt hij gebruik van templates die in Thinking Portfolio eenvoudig toegankelijk zijn;
  • KPI’s, voortgang, lopende acties, risico’s, besluiten, etc. worden allemaal bijgehouden in Thinking Portfolio;
  • Dit geldt ook voor de financiële voortgang, en dan met name de estimates. Realisatie cijfers worden automatisch geïmporteerd vanuit SAP.

 

Waarom PMO Institute

Attero heeft gekozen voor Thinking Portfolio van PMO Institute omdat de implementatie gedaan kon worden op een bestaande sjabloon dat voldeed aan de wensen en eisen van Attero. Daarnaast was Thinking Portfolio eenvoudig te gebruiken en kon de integratie in het applicatie landschap met standaarden worden gerealiseerd. In samenwerking met PMO Institute is er een goed werkbare financiële tabel ontworpen voor de projectleiders met import van een wisselend aantal WBS-elementen per project. Na de implementatie van de software zijn er in stappen diverse verbeteringen gerealiseerd, ook in de bronsystemen. Dit is in goed overleg en samenwerking met PMO Istitute gedaan. Onze ervaring is dat de applicatie erg flexibel is om aan de gewenste vorm en eisen tegemoet te komen, daarnaast is PMO Institute als serviceverlener erg klantgericht wat de snelheid en juistheid van de in te voeren wijzigingen ten goede komt.