Presentatie PMO Institute: PPM en Thinking Portfolio

Op maandag 7 maart 2016 heeft PMO Institute een kennissessie “Portfolio Management” verzorgt voor de Interimmanagers van “Management in Motion”

In elke organisatie gebeurt het: je krijgt te maken met vraagstukken/uitdagingen gericht op minder budget, onduidelijke voortgang, wisselende prioriteiten, geen resources etc.

De kwaliteit van stuurinformatie over programma’s en projecten blijkt vaak minder goed geregeld dan voorzien en prioriteitstelling op portfolio niveau een ingewikkelde zaak.

Wat is er voor nodig om een portfolio inzichtelijk te maken en hoe hou ik overzicht?
Welke informatie is er nodig om prioriteiten te kunnen stellen en wat is er nodig om te borgen dat deze informatie beschikbaar is?
Deze vragen zijn aan de orde geweest gedurende de presentatie.

Zie: Presentatie PMO Institute over Project Portfoliomanagement en Thinking Portfolio.pdf