Programma PMO – Verzekering

Vraagstuk van de klant

Snel operationeel.
Opbouw van een tijdelijk PMO ter ondersteuning van een grootschalig, organisatie-breed programma met als doel de vervanging van verouderde informatievoorziening en –verwerking van polissen en declaraties door een op Oracle technologie gebaseerde omgeving.
 

De opdracht aan PMO Institute

Implementatie van een tijdelijk PMO voor grip en sturing op het programma.
 

Aanpak PMO Institute

Toepassing drietrapsaanpak
Voordelen: gefaseerde implementatie PMO, gestructureerd en vooral beheerst.

Basis op orde en inzicht.
Overzicht en grip.
Beheersen en sturen.
 

Resultaat

Heldere periodieke rapportages naar directie.
Verbetering kwaliteit besluitvorming.
Overzicht en inzicht in status en voortgang van het programma.
Goed werkende, sturende PMO neergezet inclusief staffing, tools, procedures, processen en standaardisatie projectmanagement methode.