PMO Hypotheken – Bank

Vraagstuk van de klant

Opbouw PMO ter ondersteuning van projectorganisatie invoering van een nieuw hypotheken systeem.
Ontwikkeling van een nieuw hypotheeksysteem, nadat integratie van twee bestaande hypotheeksystemen was mislukt.
Snel operationeel.
 

De opdracht aan PMO Institute

Implementatie van een PMO Hypotheken voor grip en sturing op het project.
 

Aanpak PMO Institute

Toepassing drietrapsaanpak
Voordelen: PMO gericht op maximale (financiële) transparantie, sturing en verantwoording.

Basis op orde en inzicht.
Overzicht en grip.
Beheersen en sturen.
 

Resultaat

Een klein PMO bestaande uit hoogwaardige financiële en planningsexperts.
Goed werkende, sturende PMO gerealiseerd.
Wekelijks heldere status en voorgang rapportages naar directie.
Verbetering kwaliteit besluitvorming.
Overzicht en inzicht in status en voortgang project hypotheeksysteem.