PMO ERP Project – Industrie

Vraagstuk van de klant

Opbouw nieuwe Corporate ICT organisatie.
Geen zicht op status en voortgang van projecten.
Weinig grip op beheersing en besturing van projecten en programma’s.
Snel operationeel.
Programma Transitie decentrale SAP architectuur naar een centrale SAP architectuur ten behoeve van de sturing van de suppy chain.
 

De opdracht aan PMO Institute

Implementatie van een Corporate PMO voor grip en sturing op de projectenportfolio, in het bijzonder Programma SAP Transitie decentrale naar centrale SAP architectuur.
 

Aanpak PMO Institute

Toepassing drietrapsaanpak:
Voordelen: Gefaseerde implementatie PMO, gestructureerd en vooral beheerst.

Basis op orde en inzicht.
Overzicht en grip.
Beheersen en sturen.
 

Resultaat

Goed werkende, sturende afdeling Corporate PMO neergezet.
Succesvolle beheersing en beheer van het omvangrijke ICT-projectenportfolio.
Alle corporate projecten verlopen via Corporate PMO, kwaliteit van opdrachten drastisch verhoogd.
Standaardisatie van het projectmanagement.
Heldere rapportages naar directie.
Verbetering kwaliteit besluitvorming.
Overzicht en inzicht in status en voortgang Programma SAP Transitie.