Hier doen wij het voor – CIO gemeente Ede trots op resultaat van uitdagende projecten!

Project Portfoliomanagement software in actie
 

De Informatie-, Proces- en Project Managementafdeling van de gemeente Ede heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele club waar een groot aantal uitdagende projecten met succes zijn gerealiseerd. In een gesprek met CIO Peter Manders en Projectleider Remco van Alderwegen merk je dat het leuk is om voor deze gemeente te werken!

Peter heeft het afgelopen jaar fors ingezet op de professionalisering van zijn organisatie. De Raad en het College willen met de beperkte middelen en capaciteit die de gemeente ter beschikking heeft, zoveel mogelijk belangrijke projecten uitvoeren. Dat betekent keuzes maken. Om dit goed te kunnen doen heeft Peter ‘overzicht, inzicht en vooruitzicht’ nodig. Dat maakt zijn organisatie bestuurbaar. Het geeft hem en de directie de mogelijkheid om bij te sturen en keuzes te maken. Het gaat om de prioritering van projecten, de inzet van mensen en middelen en de timing. Belangrijk voor de gemeente én voor de mensen die werken op zijn afdeling. Het maakt het zoveel leuker en interessanter als je aan een project werkt waar de directie van begin tot eind belangstelling voor heeft en waar zij helpt om er een succes van te maken.

Toen Remco overstapte van een verzekeraar naar de gemeente Ede was een zijn eerste projecten de verbetering van het portfolio- programma- en projectmanagement, ondersteunt door de softwareapplicatie Thinking Portfolio die Ede al in gebruik had. Remco heeft ervoor gezorgd dat de projectmethodiek beter tot zijn recht komt door borging via een ‘governance model’ dat aansluit bij de organisatie van de gemeente. Hiermee is een fundament gelegd om de vele uitdagende projecten professioneel uit te kunnen voeren. Er zijn goede afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden, expliciete beslismomenten gekomen en tussentijdse bewaking is ingeregeld.

Na een periode van gewenning voor de mensen zijn de resultaten zichtbaar. Kwaliteitsverbetering in het keuzeproces en in de voorspelbaarheid van uitvoering van projecten. Voor eind 2019 heeft Peter een aantal ambitieuze doelen neergezet.

Belangstelling voor de aanpak bij de gemeente Ede of wil je in contact komen met de gemeente? Bel naar Erik de Kooter op 06-37173813 of stuur een email naar erik.de.kooter@pmoinstitute.com