PMO Boeken

Nederlandstalige PMO boeken:

Competentie- profielen PMO en PM

Competentieprofielen, certificeringsniveau en functies bij project- management en PMO.
Ontwikkelingen in het vakgebied ‘projectmanagement’ staan niet stil. Het vakgebied verdiept en verbreedt zich voortdurend. Als een gevolg daarvan is de aandacht van IPMA verbreed van projectmanagement naar programmamanagement, portfoliomanagement en projectsupport (PMO). De behoefte aan een referentiemodel waarbij de diverse functies en bijbehorende competenties in onderlinge samenhang gepresenteerd worden, is daarmee manifest geworden. Niet alleen voor HR-managers, maar ook voor project- en programmamanagers en hoofden PMO.

ISBN: 9789087536688 (Januari 2012)
Prijs € 22,50
Auteurs: Jan Willem Donselaar, Bert Hedeman en Henny Portman


tjalling klaucke

Introductie p3O

Project Management Office Implementeren op basis van P3O®
Deze management guide is bestemd voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de opzet of inrichting van een PMO en die meer te weten wil komen over het P3O-model. Het is daarom bestemd voor degenen die te maken hebben met projectondersteuning, projecten en programma’s, en voor degenen die geïnteresseerd of betrokken zijn bij strategische en/of tactische veranderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie. Deze management guide biedt de mogelijkheid om op een handzame wijze kennis te nemen van het P3O-model en over de wijze waarop dit in een Nederlandse of West-Europese organisatie kan worden ingezet. P3O is a Trademark of the Cabinet Office.

ISBN: 9789087535469 (Oktober 2010)
Prijs € 22,50
Auteurs: Jan Willem Donselaar en Tjalling Klaucke


Introductie PMO

PMO Boek

Het Project Management Office – PMO – Management guide
Deze management guide geeft een overzicht van de belangrijkste internationale ontwikkelingen over dit onderwerp en kan dienen als hulpmiddel bij de inrichting van een PMO. In Nederland, maar ook in veel andere landen, gaan organisaties in toenemende mate over tot het inrichten van een Project Management Office, afgekort PMO. Organisaties erkennen in toenemende mate de meerwaarde van een PMO. Deze management guide laat zien waarom organisaties een PMO willen, wat een PMO is, wat de zin en betekenis is voor de lijn- en voor de projectorganisatie en hoe een organisatie een PMO kan opzetten en inrichten. Kortom, dit boek biedt achtergrondinformatie, inzichten, argumenten, ideeën over het waartoe, waarom, het wat en het hoe van een PMO.

ISBN: 9789087531348 (Juni 2009)
Prijs: €22,50
Auteurs: Jan Willem Donselaar en Remco te Winkel