Project Portfoliomanagement Software

Project portfoliomanagement (PPM)

Project Portfoliomanagement Software van Thinking Portfolio ondersteunt organisaties bij project portfoliomanagement. Het is een krachtig webbased en schaalbaar hulpmiddel dat u een helder overzicht geeft van projecten en een actueel inzicht in de resources en project voortgang. Essentiële stuurinformatie over projecten en programma’s wordt, veelal grafisch, gepresenteerd. Thinking Portfolio helpt u bij het beantwoorden van vraagstukken zoals:

Dragen de projecten bij aan de door de organisatie gekozen strategie?
Zijn er voldoende resources en middelen beschikbaar voor de uitvoering van de projecten?
Wat is de stand van zaken van de lopende projecten?
Zijn de gerealiseerde baten in lijn met de geschatte baten in de businesscase?

Via gedetailleerde rapporten en dashboards van Thinking Portfolio heeft u overzicht en grip op de situatie. Zo kunt u snel reageren in lijn met de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie.

Modules vormen de bouwstenen van Thinking Portfolio. Er is een grote hoeveelheid modules beschikbaar en de inzet ervan is flexibel. Het is mogelijk om Thinking Portfolio op maat in te richten, naar de taal en wensen van uw organisatie. Voorbeelden van modules zijn:  

Planning

Portfolio informatie

 • Projectprioritering
 • Risicoanalyse
 • Doelstellingen, scope en resultaten
 • Investerings- en dekkingsoverzicht

Project Portfoliomanagement Software Portfolio info

Project informatie

 • Scope, doelstelling en bijdrage
 • Planning, status, voortgang en rapportage
 • Mijlpalen en afhankelijkheden
 • Projectdossier

Project Portfoliomanagement Software Project informatie

Businesscase en Financiën

 • Voortgang en uitnutting
 • Business impact analyse
 • Budgettering en control
 • Financieel overzicht

Project Portfoliomanagement Software Financieel

Resourcemanagement

 • Overzicht resources
 • Planning van key-resources
 • Uren registratie
 • Knelpunten analyses

Project Portfoliomanagement Software resource

Informatie aanvragen

Vraag informatie aan

Vraag informatie aan

+31 (0)6 371 73 813
 

Klanten Thinking Portfolio